Realizacja 191 – SCENOKREACJE, Warszawa. al. gen. A. Chruściela 29