O firmie

Normabud S.A. to firma z kapitałem polskim, założona w 2004 r. przez inżynierów z wieloletnim doświadczeniem na rynku niemieckim. Firma specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie bezpowłokowych izolacji przeciwwodnych dla betonowych obiektów kubaturowych.

Technologie firmy Norma Bud wywodzą się bezpośrednio z rynku niemieckiego. W odróżnieniu od systemów izolacji powłokowej, w których izolatorem są materiały bitumiczne, jak papa, maty bentonitowe itp. (techniki pod zbiorczą nazwą Schwarze Wanne), w przypadku izolacji bezpowłokowej funkcję bariery przeciwwodnej przejmuje element konstrukcji (techniki pod zbiorczą nazwą Weisse Wanne).

Podstawą technik bezpowłokowych są wysokogatunkowe betony wodoszczelne oraz różne technologie uszczelniania połączeń elementów konstrukcyjnych. Ich zastosowanie eliminuje konieczność wykorzystania dodatkowych materiałów uszczelniających – także w obrysach przerw konstrukcyjnych.

Zabezpieczeniu technikami bezpowłokowymi podlegają przede wszystkim narażone na wodę elementy posadowienia obiektu: płyty denne, obwodowe ściany fundamentowe, stropy „0”, stropy tarasowe, a także stropy nad ostatnimi kondygnacjami w postaci dachów odwróconych. Proces wykonawczy hydroizolacji bezpowłokowej jest złożony, często niestandardowy, przez co nie da się go poddać formalnemu procesowi aprobacji.

Nie jest to oddzielna technologia wykonawcza, lecz zestaw zaleceń jakościowych oraz czynności do wykonania na każdym etapie wykonawczym. Atestami objęte są natomiast wszystkie materiały użyte do wykonania zadania.