Informacje ogólne

Izolacja przeciwwodna decyduje o trwałości obiektu budowlanego i jego walorach użytkowych. Tradycyjne technologie izolacji konstrukcji betonowych, pomimo postępu technologicznego w dziedzinie materiałów izolacyjnych, wciąż jednak obciążone są mankamentami:

 • wymagają przygotowania specjalnego podłoża pod montaż powłok izolacyjnych
 • montaż może odbywać się w ściśle określonych warunkach zewnętrznych
 • zamontowana powłoka wymaga natychmiastowego zabezpieczenia warstwami ochronnymi
 • każdy punkt montażowy lub przebicie instalacyjne wymaga specyficznego dla technologii zabezpieczenia
 • w przypadku rozszczelnienia woda przemieszcza się między warstwami, co utrudnia zlokalizowanie miejsca przecieku

W rezultacie, konieczność naprawy powłok hydroizolacyjnych po ukończeniu obiektu zdarza się dość często, skutkując utratą przez wykonawcę sporej części kaucji gwarancyjnych, o prestiżu nie wspominając. Prace naprawcze bywają ponadto uciążliwe dla użytkowników obiektu, uniemożliwiając im rozpoczęcie lub kontynuowanie działalności. Jeśli na skutek napraw powłok właściciel obiektu poniesie straty kontraktowe, jest wielce prawdopodobne, że będzie chciał nimi obciążyć wykonawcę. Hydroizolacja bezpowłokowa stosowana w trakcie wznoszenia obiektów budowlanych gwarantuje ich odporność na wodę w trakcie całego planowanego dla nich okresu żywotności. Aby było to możliwe, konieczne jest jednak szczegółowe planowanie uwzględniające specyficzne wymagania, jak również nadzór doświadczonych inżynierów na każdym etapie realizacji. W obu tych obszarach Norma Bud ma wiele lat doświadczenia na budowach zagranicznych i krajowych. Korzyści ekonomiczne technik bezpowłokowych, zarówno dla wykonawcy, jak dla inwestora, są wymierne, a przy tym są bardzo łatwe do wykazania. Najistotniejszymi korzyściami są:

 • odporność na uszkodzenia i procesy starzenia się
 • skrócenie czasu wykonania inwestycji
 • łatwość w lokalizowaniu miejsc awarii i skuteczne ich usuwanie
 • obniżenie kosztów i ryzyka
 • uproszczenie organizacji placu budowy
 • trwałość w całym okresie żywotności obiektu

Hydroizolacja bezpowłokowa nie ulega procesom starzeniowym, które w przypadku technik powłokowych są nie do uniknięcia. Nie wymaga więc żadnych zabiegów konserwacyjnych przez cały okres eksploatacji obiektu. Izolację stanowi cała konstrukcja, co eliminuje ryzyko rozszczelnienia. Nawet stropy przewidziane do zagospodarowania zielenią nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed przerastaniem korzeni.

Pobierz