Kontakt

Adres biura:

ul. Czarnomorska 13 lok. 2,
02-758 Warszawa
tel.: (022) 858-30-04,
www: http://www.normabud.pl
e-mail: biuro@normabud.pl

Siedziba firmy:

Norma Bud S.A.
ul. Raniuszka 41,
02-838 Warszawa
NIP: 521-329-00-94
REGON: 012102820
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS, wpis nr 0000720904
Kapitał zakładowy 101 000,00 zł