KLIENCI NORMA BUD


1. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. (2004/2005)
11 860 m²  - płyta denna, ¶ciany fundamentowe i strop garażu osiedla mieszkaniowego „Przy Oranżerii II” przy ulicy ¦w. A. Boboli w Warszawie.

2. K.B. DORACO Sp. z o.o. (2005)
1400 m² - Płyta fundamentowa budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

3. UNIBUD BEP SP. z o.o. (2004/2005)
4000 m² - płyta denna , ¶ciany garażowe i płyta stropowa garażu budynku mieszkalnego przy ul. Modrej.

4. UNIBUD BEP Sp. z o.o. (2005)
4040 m² - płyta denna, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop poziomu „0” poza stref± zabudowy Zespołu Mieszkaniowego KABATY Kwartał X w Warszawie.

5. UNIBUD BEP Sp. z o.o. (2004/2005)
4264 m² - płyta denna, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, płyta stropowa w budynku mieszkalnym na Osiedlu Kabaty Kwartał II Bis w Warszawie.

6. KARMAR S.A.  (2004)
2408 m² - płyta denna, ¶ciany fundamentowe budynku mieszkalnego „A” przy ul. Samarytanki w Warszawie.

7. KARMAR S.A.  (2005)
2887 m² - płyta denna, ¶ciany fundamentowe budynku mieszkalnego ”A*cd” i „A**” przy ul. Samarytanki w Warszawie.

8. UNIBUD BEP Sp. z o.o. (2005)
2162m² - płyta denna, ¶ciany fundamentowe, tarasy zewnętrzne w budynku mieszkalnym przy ul. Jankowskiej w Warszawie.

9. AHBUD Sp. z o.o. (2005/2006)
7400m² - płyta denna, ¶ciany fundamentowe, tarasy zewnętrzne w zespole budynków mieszkalnych „Mokotovia” przy ul. Madalińskiego w Warszawie.

10. UNIBUD BEP (2005/2006)
4670 m² - płyta denna, ¶ciany fundamentowe, tarasy zewnętrzne w zespole budynków mieszkalnych „Sienna” przy ul. Siennej w Warszawie.

11. RESBUD S.A.(2006)
2915 m2 – płyta denna, zamek płyta denna/¶ciana szczelinowa w „Metro Bis” ul. Herbsta w Warszawie.

12. PORR (POLSKA) S.A. (2005)
6814 m² - płyta denna, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe w „Rezydencji Narbutta” w Warszawie.

13. Przedsiębiorstwo Budowlane „BESTA” Sp. z o.o. (2004/2005)
603 m² - strop „0” poza stref± zabudowy ul. Lazurowa oraz ul. Pirenejska w Warszawie.

14. Przedsiębiorstwo Budowlane „BESTA” Sp. z o.o. (2006)
23 185 m² - płyta denna, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy ul. Skarbka z Gór w Warszawie.

15. KARMAR S.A.(2006)
14 200,50 m² - płyta denna, zewnętrzna ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy, zamek płyta denna/¶ciana szczelinowa przy ul. Banderii 4 w Warszawie.

16. Przedsiębiorstwo Budowlane „BESTA” Sp. z o.o. (2006)
1 163,00 m² - zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy ul. Sportowa w Rzeszowie.

17. „AS BUD” (2006)
1 658,00 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy ul. Powstańców w Z±bkach.

18. JGJ Sp. z o.o. (2006)
8 102,00 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy ul. Powstańców 64 w Z±bkach.

19. HOCHTIEF Polska Sp. z o.o. (2007)
6 213,00 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy "Casa Verde" ul. Rakowiecka 32 w Warszawie.

20. KARMAR S.A. (2007)
4 000,00 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy "Samarytanki C" ul. Samarytanki w Warszawie.

21. KARMAR S.A. (2007)
9 962,00 m² - płyta fundamentowa, zamek na poł±czeniu płyta - ¶ciana szczelinowa, strop "0" poza stref± zabudowy ul. Stawki 2A w Warszawie.

22. Przedsiębiorstwo Budowlane „BESTA” Sp. z o.o. (2007)
11 138,50 m² - płyta denna, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy, stropodach "RIVER HOUSE" ul. Bluszczańska w Warszawie.

23. FADESA PROKOM POLSKA Sp. z o.o. (2007)
16 565,00 m² - płyta denna, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, "Ostoja Wilanów" Etap III Budynki A3, B1, C1 przy ul. Klimczaka/Sobieskiego bis w Warszawie.

24. KALTER Sp. z o.o. (2007)
22 299,50 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy "Klonowa Aleja" Budynki A - H oraz I ul. Malborska w Warszawie.

25. SPS Construction Sp. z o.o. (2007)
8 944,00 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy "Osiedle Krzyżówki" ul. Krzyżówki w Warszawie.

26. ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o. (2007)
3 640,00 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, "Sand City Tower" ul. Młynarska 39 w Piasecznie.

27. ALPINE BUD Sp. z o.o. (2007)
zbiornik basenu wewnętrznego i zewnętrznego hipopotamów, zbiornik akwarium morskiego dla rekinów oraz dylatacje i przerwy robocze ¶ciany stożowej w Obiekcie dla Hipopotamów wraz z Panoramicznym Akwarium Morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.

28. RUCHLIWA Sp. z o.o. (2007)
310,00 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, Budynek Biurowy ul. Ruchliwa w Warszawie.

29. FORINVESTO Sp. z o.o. (2007)
1 089,50 m² - płyta fundamentowa, zamek na poł±czeniu płyta - ¶ciana szczelinowa Budynek Usługowo - Biurowy ul. Popiełuszki w Warszawie.

30. WARBUD S.A. (2008)
3 400,00 m² - strop „0” poza stref± zabudowy "Melody Park" ul. Puławska 257 w Warszawie.

31. POL - AQUA S.A. (2008)
1 800,00 m² - płyta fundamentowa, zamek na poł±czeniu ze ¶cian± szczelinow± ul. Emilii Plater 10 w Warszawie.

32. POL - AQUA S.A. (2008)
7 900,00 m² - płyta fundamentowa, zamek na poł±czeniu ze ¶cian± szczelinow± w Apartamentowym Zespole Mieszkaniowym ul. Szafarnia w Gdańsku.

33. BUDNER Sp. z o.o. (2008)
5 800,00 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy w Zespole Mieszkaniowym ul. G±siorowskiego w Warszawie.

 34. EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. (2008)
8 000,00 m² - płyta posadzkowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy w Garażu podziemnym przy Biurowcu Mokotów Plaza 1 ul. Postępu 6 w Warszawie.

35. KALTER Sp. z o.o. (2008)
5 000,00 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, w Zespole Mieszkaniowym ul. Czerniakowska/Idzikowskiego w Warszawie.

36. KARMAR S.A. (2008)
1 650,00 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy w "Apartamentach Przy Kępie Potockiej" ul. Barszczewska w Warszawie.

37. Dla firmy KARMAR S.A. (2008)

1 650,00 m² - płyta fundamentowa, ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy w „Apartamentach przy Kępie Potockiej” ul. Barszczewska w Warszawie.

38. Dla firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „BESTA” Sp. z o.o. (2008)

2 089,00 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy, w Budynku Administracyjnym ul. Przemysłowa w Rzeszowie.

39. Dla firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „BESTA” Sp. z o.o. (2008)

1 038,00 m² - płyta fundamentowa wraz zamkiem na poł±czeniu ze ¶cian± szczelinow± w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym ul. Piękna 28 w Warszawie.

40. Dla firmy UNIBEP S.A. (2008)

4 280,00 m² - płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe, strop „0” poza stref± zabudowy, w Budynkach Mieszkalnych „Feliz Residence” ul. Drawska w Warszawie.

41. Dla firmy RESBUD S.A.(2008)

Zewnętrzne ¶ciany fundamentowe oraz strop „0” poza stref± zabudowy w Budynku wielorodzinnym ul. Powstańców Listopadowych w Rzeszowie.

42. Dla firmy FALCO Sp. z o.o. (2008)

2 949,00 m² - płyta fundamentowa wraz zamkiem na poł±czeniu ze ¶cian± szczelinow± w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym ul. Woronicza 33 w Warszawie.

43. Dla firmy BPH KAZBUD POLSKA (2008)

17 657,00 m² - płyta fundamentowa oraz zewnętrzne ¶ciany fundamentowe w Zespole Mieszkaniowym „Osiedle Tulipany” ul. Strumykowej w Warszawie. 

44. Dla firmy WARBUD S.A. (2008)

6 323,00 m² - płyta fundamentowa wraz z zamkiem na poł±czeniu ze ¶cian± szczelinow±, zbiornik wody tryskaczowej i p.poż., ¶ciany fundamentowe powyżej oczepu ¶ciany szczelinowej, strop „0” poza stref± zabudowy w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Warszawie.

 45. Dla Firmy POL - AQUA S.A.  (2008)

2 700,00 m² - płyta fundamentowa wraz zamkiem na poł±czeniu ze ¶cian± szczelinow± oraz ¶ciany zbiorników w Budynku Mieszkalno-Usługowym ul. Górskiego 6 w Warszawie.

 46. Dla firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „BESTA” Sp. z o.o. (2008)

2 939,00 m² - płyta fundamentowa wraz zamkiem na poł±czeniu ze ¶cian± szczelinow± w Budynku Mieszkalno - Usługowym Wielorodzinnym ul. Piękna 13/15 w Warszawie.

47. Dla firmy HYDROBUDOWA 1 Sp. z o.o. (2008)

1 038,00 m² - płyta fundamentowa wraz zamkiem na poł±czeniu ze ¶cian± szczelinow± oraz stropy „0” poza stref± zabudowy w „Hotel de Silva” ul. Lechickiej w Warszawie.

48. Dla firmy MAKADI BUD (2008)

2 093,50 m² - płyta fundamentowa wraz z zewnętrznymi ¶cianami fundamentowymi oraz stropami „0” poza stref± zabudowy w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym ul. Powstańców w Z±bkach.

49. Dla firmy Zakład Remontowo – Budowlany TIMBUD s.j. (2008)

2 017,00 m² - płyta fundamentowa wraz z zewnętrznymi ¶cianami fundamentowymi oraz stropami „0” poza stref± zabudowy w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym ul. Gen. Chru¶ciela 33 w Rembertowie.

50. Dla firmy HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane (2008)

818,00 m² - zewnętrzne ¶ciany fundamentowe oraz stropy „0” poza stref± zabudowy w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym ul. Radiowej róg Apenińskiej w Warszawie.

51. Dla firmy Por-Bud Sp. z o.o./SPS Construction Sp. z o.o. (2008)

8 039,50 m² - płyta fundamentowa wraz z zewnętrznymi ¶cianami fundamentowymi w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym „Uroczy Zak±tek” ul. Modlińskiej w Warszawie.

52. Dla firmy BUDNER S.A. (2009)

1 117,00 m² - płyta fundamentowa wraz z zewnętrznymi ¶cianami fundamentowymi oraz stropami „0” poza stref± zabudowy w Budynku Wydawnictwa „AMBER” ul. Wiertniczej 63 w Warszawie.

53. Dla firmy REKONSBUD Sp. z o.o. (2009)

7 834,50 m² - płyta fundamentowa wraz z zewnętrznymi ¶cianami fundamentowymi w „Osiedlu Kasztelańskim Północ” przy ul. Koszyka w Opolu.

54. Dla firmy ERBUD S.A. (2009)

994,50 m² - płyta fundamentowa wraz z zewnętrznymi ¶cianami fundamentowymi oraz stropami „0” poza stref± zabudowy w Budynku Biurowym „KAMAX” ul. Puławskiej 410A w Warszawie.

55. Dla firmy UNIBEP S.A. (2009)

1 457,30 m² - płyta fundamentowa wraz z zewnętrznymi ¶cianami fundamentowymi Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas przy ul. Okopowej 55 w Warszawie.

56. Dla firmy BUDNER S.A. (2009)

1 099,00 m² - płyta fundamentowa wraz z zamkiem na poł±czeniu ze ¶cian± szczelinow± oraz zamki na poł±czeniu stropy po¶rednie-¶ciana szczelinowa oraz ze ¶cianami zbiorników w Budynku BTD przy ul. Wielickiej róg al. Niepodległo¶ci w Warszawie.

57. Dla firmy UNIBEP S.A. (2009)

861,80 m² - uszczelnienie przerw roboczych zbiorników wyrównawczych, hydroizolacja bezpowłokowa niecek rekreacyjnych oraz uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej na stykach przelew-strop plaży basenowej na Budowie Miejskiego Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalni± w Suwałkach.

58. Dla firmy P. H.-U. B. „Łucz-Bud” Sp. z o. o. (2009)

660,90 m² - płyta fundamentowa wraz z zewnętrznymi ¶cianami fundamentowymi w Budynku Szkoły Podstawowej nr 2Im. ¦w. Teresy od Dzieci±tka Jezus ul. Modrzewiowa w Podkowie Le¶nej.

59. Dla firmy Narew Styl Sp. z o. o. (2009)

1 463,50 m² - płyta fundamentowa wraz z zewnętrznymi ¶cianami fundamentowymi w Budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów ul. Roentgena 5 w Warszawie.

60. Dla firmy KALTER Sp. z o.o. (2009)

2 368,00 m² - płyta fundamentowa wraz z zewnętrznymi ¶cianami fundamentowymi oraz stropami na poziomie +3,42 poza stref± zabudowy w Budynku Mieszkalnym A i B  Osiedla Mieszkaniowego Mehoffera ul. Mehoffera róg Talarowej w Warszawie.

61. Dla firmy BUDIMEX DROMEX S.A. (2009)

594,80 m² - hydroizolacja bezpowłokowa niecki basenu oraz uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w obrysie niecki basenu na Budowie Pływalni i Sali Sportowej ul. Lindego w Warszawie.

62. Dla firmy KARMAR S.A. (2009)

10 374,00m² - płyta fundamentowa wraz z zewnętrznymi ¶cianami fundamentowymi w Budynku A i B w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym Etap III ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.

63. Dla firmy KALTER Sp. z o.o. z siedzib± w Białymstoku (2009/2010)

 

13.276,80 m2 - Wykonanie hydroizolacji strukturalnej w technice betonu wodoszczelnego płyty fundamentowej i ¶cian fundamentowych na budynkach mieszkalnych zespołu osiedlowego Twój Parzniew – Miasto Ogród II przy ul. Działkowej w Pruszkowie

 

64. Dla firmy UNIBEP S.A. z siedzib± w Bielsku Podlaskim (2010)

 

21.995,00 m2 – Kompleksowe wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej stanu „0” konstrukcji budynku wraz z wykonaniem otworów i przej¶ć rur wodno-kanalizacyjnch w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Zielony Żoliborz – Etap B, Rydygiera 11/13 w Warszawie

 

65. Dla firmy WARBUD S.A. z siedzib± w Warszawie (2010)

 

11.793,00 m2 - Kompleksowe wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej czę¶ci podziemnej (płyta fundamentowa, zewnętrzne ¶ciany fundamentowe) budynku mieszkalnego „Qbik-Woronicza” przy ul. Racjonalizacji 10 w Warszawie

 

66. Dla firmy UNIBEP S.A. z siedzib± w Bielsku Podlaskim (2010)

 

5.667,00 m2 – Kompleksowe wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej stanu „0” konstrukcji budynku przy ul. Dalanowskiej 24b w Warszawie

 

67. Dla firmy HOCHTIEF Polska S.A z siedzib± w Warszawie (2010) 

 

13.241,00 m2 - Kompleksowe wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej ¶cian fundamentów oraz stropu nad garażem w ramach zadania „Sokratesa Park” w Warszawie

 

68. Dla firmy PB UNIMAX Sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie (2010)

 

4.049,00 m2 - Kompleksowe wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej płyty fundamentowej i ¶cian zewnętrznych podziemia „Osiedla Róż” w Piasecznie.

 

69. Dla firmy PHUB „ŁUCZ-BUD” Sp. z o.o. z siedzib± w Radomiu (2010) 

 

1.375,00 m2 - Kompleksowe wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej podziemnej czę¶ci budynku biurowo – hotelowego przy Al. Krakowskiej 235 w Warszawie.

 

70. Dla firmy Totalbud Sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie (2010)

 

1.167,00 m2 - Uszczelnienie konstrukcji, płyty fundamentowej, zewnętrznych ¶cian fundamentowych oraz stropów nad kondygnacj± -1 poza strefa zabudowy metod± bezpowłokow± w budynku mieszkalnym przy ul. Fundamentowej 53 w Warszawie.

 

71. Dla firmy PHUB „ŁUCZ-BUD” Sp. z o.o. z siedzib± w Radomiu (2010)

 

847,00 m2 - Płyta fundamentowa wraz z zewnętrznymi ¶cianami fundamentowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Ziółkowskiego w Tarczynie (blok nr 4).

 

72. Dla firmy Fabet – Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzib± w Kielcach (2010) 

 

6.530,00 m2 - Kompleksowe wykonanie uszczelnienia kondygnacji podziemnych budynku w technologii tzw. „białej wanny” na obiekcie zespołu apartamentowego, mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym „Aura Island”  przy ul. Toruńskiej w Gdańsku.

 

73. Dla firmy Fabet – Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzib± w Kielcach (2010) 

 

Kompleksowe wykonanie uszczelnienia przerw roboczych płyty fundamentowej w budynku przy Al. Krakowskiej 291 w Warszawie.

 

74. Dla firmy RESBUD S.A. z siedzib± w Rzeszowie (2010)

 

2.325,00 m2 - Uszczelnienie konstrukcji, płyty fundamentowej oraz zewnętrznych ¶cian fundamentowych metod± bezpowłokow± w Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Centrum Dydaktyczno – Technologicznego „TECHNOPOLIS” przy ul. Janiszewskiego we Wrocławiu.

 

75. Dla firmy Skanska S.A z siedzib± w Warszawie (2010) 

 

14.696,00 m2 - Uszczelnienie płyty fundamentowej i ¶cian kondygnacji podziemnej wraz z uszczelnieniem przej¶ć w systemie hydroizolacji bezpowłokowej w Uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej w Kompleksie Naukowo – Dydaktycznym Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii przy ul. Cegielnianej w Rzeszowie.

 

76. Dla firmy UNIBEP S.A. z siedzib± w Bielsku Podlaskim (2010)

 

8.935,30 m2 – Kompleksowe wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej w technologii „białej wanny” płyty fundamentowej i zewnętrznych ¶cian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie

 

77. Dla firmy „HENPOL” Sp. z o.o. z siedzib± w Lublinie (2010)

 

7.669,00 m2 - Kompleksowe wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej zespołu zabudowy mieszkaniowej „Strumykowa 2000” w budynkach C i E przy ulicy Strumykowej w Warszawie.

 

78. Dla firmy PUH „JOWI” – Kumek Michał z siedzib± w Warszawie (2010)

 

2.162,00 m2 – Hydroizolacja bezpowłokowa płyty fundamentowej i  zewnętrznych ¶cian fundamentowych budynku mieszkalnego przy ul. Rolnej w Warszawie.

 

79. Dla firmy „BESTA” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzib± w Rzeszowie (2010)

 

6.075,00 m2 - Kompleksowe wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej płyty fundamentowej, ¶cian zewnętrznych oraz stropu „0” poza stref± zabudowy w ramach budowy osiedla 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wspólnej płycie garażowej przy ul. Parkowej w Ożarowie Mazowieckim.

 

80. Dla firmy EKO-SYSTEM Kostro s.j. z siedzib± w Białymstoku (2010)

 

5.147,00 m2 – Uszczelnienie konstrukcji, płyty fundamentowej, zewnętrznych ¶cian fundamentowych oraz stropu „0” poza stref± zabudowy w budynku mieszkalno – usługowym wielorodzinnym przy zbiegu ulic Wiejskiej i Krętej w Białymstoku.

 

81. Dla firmy ERBUD S.A. z siedzib± w Warszawie (2010)

 

4.717,00 m2 - Uszczelnienie konstrukcji, płyty fundamentowej, zewnętrznych ¶cian fundamentowych metod± bezpowłokow± w zespole budynków mieszkalnych „Galeria Park” przy ul. Obrzeżnej 5 w Warszawie.

 

82. Dla firmy UNIBEP S.A. z siedzib± w Bielsku Podlaskim (2010)

6.649,00 m2 - Uszczelnienie konstrukcji, płyty fundamentowej, zewnętrznych ¶cian fundamentowych metod± bezpowłokow± w budynku mieszkalnym przy ul. Wy¶cigowej w Warszawie

 

83. Dla firmy „HENPOL” Sp. z o.o. z siedzib± w Lublinie (2010)

 

11.541,00 m2 - Uszczelnienie konstrukcji, płyty fundamentowej, zewnętrznych ¶cian fundamentowych metod± bezpowłokow± w zespole budynków mieszkalnych w „Miasteczku Nowy Wilanów”  przy ul. Płaskowiskiej BIS/Sobieskiego BIS w Warszawie.

© Copyright by Norma Bud Sp. z o.o. 2004-2007