TECHNOLOGIA – WYKONAWSTWO

Faza przygotowawcza
  • analiza założeń projektowych pod kątem wodoszczelności
  • ustalenie zakresu zmian w projekcie istniejącym lub uzgodnień w fazie powstawania nowego projektu
  • dostosowanie środków do specyfiki konkretnej realizacji
  • analiza aspektów wykonawczych i ekonomicznych
Faza wykonawcza
  • uzgodnienie składu mieszanki z dostawcą betonu
  • dostawa i montaż elementów systemu
  • nadzór i opieka laboratoryjna nad procesem betonowania
  • specyficzne dla konkretnej technologii zabiegi pielęgnacyjne uformowanych elementów
  • uszczelnienie połączeń elementów po uzyskaniu przez beton wytrzymałości zgodnej z założoną normą

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Norma Bud Sp. z o.o. 2004-2007